DOCUMENTACIÓ

(documents en pdf)

Inscripció Casal Infantil octubre-juny Baixa el document
Inscripció Casal jove RXXI octubre-juny Baixa el document
Inscripció Ludoteca familiar Baixa el document
Inscripció Casal Infantil Estiu Baixa el document
Inscripció Casal Jove Estiu Baixa el document
Criteris activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per Còvid-19 definides per la Generalitat de Catalunya Baixa el document
Declaració de Responsabilitat Covid Baixa el document
Full drets d’imatge Baixa el document

Juntament amb els documents corresponents, cal adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/Passaport de l’infant i del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’adolescent.
  • Autorització per a la cessió d’imatges i per rebre comunicacions de l’espai.

La mare/pare/ o tutor/a legal ens ha de fer arribar la fitxa al taulell de l’equipament (o enviar-la per correu, Insta o Whatsapp) i demanar-nos cita prèvia per rebreu-us al centre, ensenyar-vos l’espai, i explicar-vos el funcionament i els serveis dels que disposem.